Z radością informuję, że nasza parafia od 1 grudnia 2020 roku posiada konto na rachunku bankowym do wpłat.

Pieniądze, które zbieramy na nasze coroczne inwestycje parafialne można zatem wpłacać także na rachunek bankowy:

38 9256 0004 0724 6157 2000 0010

pamiętając o wpisaniu w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz adresu. W ten sposób można także dokonać innych wpłat i darowizn dla parafii.

Numer konta jest także podany zawsze na naszej stronie w zakładce “Kontakt”.