Z okazji roku św. Józefa zachęcam dzieci z naszej Szkoły Podstawowej do udziału w MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „RADOŚCI I BOLEŚCI ŚW. JÓZEFA” z okazji Roku Jubileuszowego św. Józefa. Polega on na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A4 dowolną techniką na temat scen z życia św. Józefa.

Najciekawsze 3 prace zostaną wysłane do etapu ogólnopolskiego. Zachęcam również dzieci, żeby uczciły w ten sposób postać św. Józefa. Można przedstawić w pracy np. następujące radości św. Józefa: Wiadomość od Anioła, Narodziny Zbawiciela, Święte Imię Jezusa, Skutki Odkupienia, Życie z Jezusem i Maryją w Nazarecie, Znalezienie Dzieciątka Jezus w Świątyni. Można również przedstawić boleści św. Józefa: Wątpliwość św. Józefa, Ubóstwo narodzin Jezusa, Proroctwo Symeona, Ucieczka do Egiptu, Powrót z Egiptu, Zgubienie Dzieciątka Jezus.

Prace podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem, klasą i wiekiem (stan na 1 maja 2021 r.) przynosimy do zakrystii kościoła do dnia 18 kwietnia, czyli do III Niedzieli Wielkanocnej. Zostaną one ocenione i wybrane do prezentacji w następnym etapie ogólnopolskim.

Plakat konkursu plakat polski.

Regulamin konkursu Reguamin konkursu RADOŚCI I BOLEŚCI ŚW. JÓZEFA.