Jako Parafia p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Dalachowie możemy zgodnie z wolą Ojca św. Papieża Franciszka mieć swój realny, konkretny wkład w dyskusję nad kształtem przyszłego Kościoła.

Jak to zrobić?

Trzeba tylko włączyć się w konkretny sposób w prace synodu na jego pierwszym etapie. Ale po kolei. Najpierw kilka podstawowych pytań:

“Od pierwszych wieków słowo „synod” jest używane na określenie zgromadzeń kościelnych zwoływanych na różnych poziomach (diecezjalnym, prowincjalnym, regionalnym, patriarchalnym lub powszechnym) dla rozeznawania, w świetle Słowa Bożego i przez wsłuchanie się w głos Ducha Świętego, kwestii doktrynalnych, liturgicznych, kanonicznych i duszpasterskich, które stopniowo powstają”.

Synodem (gr. synodos oznacza „wspólną drogę, wspólne maszerowanie”) nazywa się w Kościele katolickim  każde zgromadzenie duchownych, którego zadaniem jest omówienie działalności Kościoła. Rozróżnia się synody:

  • diecezjalne (zwoływane przez biskupa);

  • prowincjonalne (zwoływane przez arcybiskupa metropolitę; inaczej: metropolitarne);

  • plenarne (zebranie przedstawicieli duchowieństwa całego kraju; inaczej: ogólnokrajowe)

Synodem jest również sobór powszechny jako zgromadzenie Kolegium Biskupów ze wszystkich krajów pod przewodnictwem papieża.

Ponadto przy papieżu działa instytucja doradcza zwana Synodem Biskupów. Została ona ustanowiona na Soborze Watykańskim II.  Synod Biskupów ma charakter stały i jest zwoływany co jakiś czas przez Ojca Świętego, któremu bezpośrednio podlega. Zebrani biskupi,  wybrani z różnych regionów świata,  wspólnie rozważają współczesne problemy związane z działalnością Kościoła.

Do udziału w tym synodzie zaproszony jest każdy, kto chce pomóc Kościołowi: “(…) Z tego powodu, chociaż wszyscy ochrzczeni są w szczególny sposób wezwani do udziału w procesie synodalnym, to nikt – niezależnie od przynależności religijnej – nie powinien być wykluczony z dzielenia się swoją perspektywą i doświadczeniem, o ile chce pomóc Kościołowi na jego synodalnej drodze poszukiwania tego, co dobre i prawdziwe. Dotyczy to zwłaszcza najbardziej bezbronnych lub marginalizowanych. 

To duża zmiana wobec wcześniejszych synodów, w których zaproszeniu do udziału byli głównie przedstawiciele duchowieństwa oraz osób świeckich.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SYNODZIE?

Wystarczy na przygotowanych kartach, które znajdują się z tyłu przy filarze w naszym kościele przy specjalnej skrzynce pytań udzielić odpowiedzi na kilka przygotowanych tam pytań. A konkretnie:

1. Co Cię cieszy, gdy myślisz o swojej parafii?
2. Co Cię boli, gdy myślisz o swojej parafii?
3. Co chciałbyś zmienić w swojej parafii?
4. Z jakimi głosami o Kościele spotykasz się w swoim środowisku?
5. Z jakimi głosami o Kościele spotykasz się ze strony tych, którzy nie praktykują, żyją w związkach niesakramentalnych lub w jakikolwiek sposób czują się wykluczeni z Kościoła?

6. Na ile mamy odwagę szczerze rozmawiać o tym, co radosne i bolesne z odpowiedzialnymi osobami w Kościele?
7. Co stoi na przeszkodzie w takich rozmowach?

Drogi Bracie, Droga Siostro, jeśli zależy Ci na tym, żeby nasze wnioski, które wyślemy do pracy na kolejny etap synodu uwzględniały także Twoją osobistą opinię – zabierz do domu kartę, udziel odpowiedzi (przynajmniej na kilka pytań), przynieś z powrotem do kościoła i wrzuć ja do skrzynki synodalnej. Odpowiedzi na pytania są oczywiście ANONIMOWE!

Więcej informacji o Synodzie 2021-2023 znajdziesz na stronie naszej Archidiecezji Częstochowskiej https://synod.archiczest.pl/