Za tydzień 3 kwietnia w niedzielę o godz. 11.00 na błoniach jasnogórskich w Częstochowie będzie odprawiona Msza św. na rozpoczęcie sezonu motocyklowego organizowana przez Stowarzyszenie Międzynarodowy Rajd Katyński.

Odbędzie się tam zbiórka krwi w ramach akcji MOTOSERCE 2022 oraz apteczek, środków opatrunkowych i powerbanków na rzecz ofiar wojny rosyjskiej na Ukrainie. Organizatorzy zachęcają do ozdobienia motocykli biało-czerwoną flagą. Chcemy tradycyjnie udać się tam motocyklami. Zbiórka o godz. 9.00 pod remizą OSP w Dalachowie. Wyjazd o godz. 9.30. Do zobaczenia!

Ks. Proboszcz