Plan Doby Eucharystycznej w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Dalachowie na ten rok. Proszę o zapoznanie się i uczestnictwo towarzysząc z modlitwą Panu Jezusowi. Pan Jezus czeka także na Ciebie!

DOBA EUCHARYSTYCZNA W DALACHOWIE

SOBOTA 28 LISTOPADA 2022 r.

 

8.00 – Msza św. – WYSTAWIENIE NAJŚW. SAKRAMENTU

8.30 – 9.30 Koło Żywego Różańca zelatorki Zofii Kobieli

9.30 – 10.30 Koło Żywego Różańca zelatorki Władysławy Kierzek

10.30 – 11.30 Koło Żywego Różańca zelatorki Janiny Owczarek

11.30 – 12.30 Koło Żywego Różańca zelatorki Barbary Badery

12.30 – 13.30 Koło Żywego Różańca zelatorki Marianny Wiskulskiej

13.30 – 14.30 Janinów

14.30 – 15.30 Odcinek

15.30 – 16.30 Dalachów 1 – 151

16.30 – 17.00 Dzieci i Młodzież, kandydaci do Sakramentu Bierzmowania i Bierzmowani

17.00 – Msza św. o Najśw. Eucharystii

18.00 – 19.00 Dalachów 152 – 240

19.00 – 20.00  Dalachów 241- 340

20.00 – 20.45 Dalachów 341- 390

20.45 – Nabożeństwo i błogosławieństwo Eucharystyczne

21.00 – Apel Jasnogórski