Zbliża się termin kanonicznej wizytacji biskupiej w naszej parafii w Dalachowie. Tym razem naszą wspólnotę parafialną zwizytuje ks. bp Antoni Długosz, emerytowany biskup pomocniczy naszej archidiecezji.

10 września odbędzie się kanoniczna wizytacja biskupa, do której co 5 lat jest zobowiązany w prawie każdy biskup diecezjalny. Ponieważ w Archidiecezji Częstochowskiej jest obecnie 312 parafii, Ks. Arcybiskup Metropolita Wacław Depo nie mógłby sam dopełnić tego obowiązku. Pomagają mu w tym biskupi współpracownicy, czyli ks. biskup Andrzej Przybylski oraz ks. biskup emeryt Antoni Długosz. To właśnie ten ostatni nawiedzi naszą wspólnotę parafialną w dniu 10 września, czyli w niedzielę, aby sprawować Eucharystię i wygłosić słowo Boże, a także spotkać się z grupami parafialnymi działającymi na terenie parafii, czyli Kołami Żywego Różańca, Ministrantami, Scholą parafialną oraz kandydatami do bierzmowania, a także nawiedzić cmentarz i odwiedzić jednego z chorych w parafii. Przed przyjazdem ks. biskupa Antoniego naszą parafię pod kątem formalno-organizacyjnym sprawdzą także przedstawiciele naszej kurii diecezjalnej w osobie kanclerza, a także wizytatora katechetycznego. 10 września o godz. 12.00 podczas Mszy św. za Parafian, ks. Biskup Antoni Długosz udzieli także bierzmowania grupie młodzieży z pierwszej klasy szkoły średniej. Jaka będzie ich liczba – tego jeszcze nie wiemy. Wakacje były sprawdzianem ich wiary i wierności Chrystusowi i Jego przykazaniom. Nie wszyscy ten sprawdzian napisali pozytywnie.

Niech ta wiadomość będzie dla nas przyczyną do mobilizacji, abyśmy stanęli na wysokości zadania i godnie zaprezentowali naszą parafię wobec naszego pasterza.