6 kwietnia 2024 r. miasto Wieluń przeżywało swoje kolejne oblężenie. Ale nie było to oblężenie z powodu początku kolejnej wojny światowej, ale z powodu kolejnego, drugiego już w historii naszej Archidiecezji nawiedzenia Matki Najświętszej z Jasnej Góry w naszych parafiach.

Pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, przy współudziale Ks. Arcybiskupa Wacława Depo, Pasterza naszej Archidiecezji oraz licznych księży biskupów z całej Polski, kapłanów z naszej Archidiecezji i licznie zgromadzonych wiernych na placu Legionów została oprawiona uroczysta Eucharystia na rozpoczęcie programu nawiedzenia kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Jasnogórskiej Pani i Królowej w naszej Archidiecezji, która już w przyszłym roku będzie obchodzić swój setny jubileusz powstania.

Z relacji naocznych świadków i bywalców peregrynacji w różnych diecezjach można było usłyszeć, że była to jedna z najpiękniejszych inauguracji, jaką kiedykolwiek widzieli. I my – jako delegacja z parafii Dalachów – byliśmy tam obecni w liczbie około kilkunastu osób. Nasze nawiedzenie będziemy przeżywać uroczyście już 6 i 7 maja 2024 r. Poprzedzą je misje parafialne, które będą trwały od 2 do 5 maja, a poprowadzi je ks. dr Michał Jędrzejski, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Już teraz zapraszamy się na to wielkie wydarzenie w historii naszej parafii. Matka Boża w obrazie Jasnogórskiej Ikony odwiedzi nas po raz pierwszy. Patrząc na to, jak entuzjastycznie przyjął Ją Wieluń, starajmy się i my, aby nie zmarnować czasu Jej nawiedzenia.