Zapraszamy na przygotowanie duchowe do odwiedzin Maryi w Jej cudownym, słynącym łaskami wizerunku w naszej parafii. Misje rozpoczynają się 2 maja, a kończą 5 maja. 6 maja będziemy witać Matkę Najświętsza w naszej parafialnej świątyni!