Parafię erygował biskup Stanisław Nowak 3 maja 1985 roku wydzielając jej teren z parafii w Rudnikach Wieluńskich. Nie mogąc ustanowić w Dalachowie parafii z powodu sprzeciwu władz państwowych, od 4 lipca 1981 roku czyniono starania o powołanie tu najpierw punktu katechetycznego.  Biskup Stefan Bareła zlecił więc 20 sierpnia 1983 roku zorganizowanie ośrodka duszpastersko-katechetycznego w Dalachowie wikariuszowi parafii macierzystej, ks. Janowi Gaikowi, a 20 stycznia 1984 roku utworzył w Dalachowie wikariat terenowy. Stawianą odtąd świątynię wraz z całym zapleczem katechetyczno-mieszkalnym według projektu arch. B. Specyłek poświęcił rytem zwykłym 10 listopada 1984 roku biskup Miłosław Kołodziejczyk, a uroczystym 21 stycznia 1989 roku biskup Stanisław Nowak.

Budynek kościoła połączony ze znajdującą się pod spodem plebanią, kaplicą przedpogrzebową i salką parafialną przeszedł liczne remonty i modernizację i służy do dziś wiernym parafii w liczbie ok. 1500 oraz duszpasterzom.

Na terenie parafii, która obejmuje wsie Dalachów, Janinów i Odcinek znajduje się także cmentarz parafialny w odległości ok. 500 m. za zabudowaniami mieszkalnymi w kierunku południowym.

Dotychczasowi proboszczowie: ks. Jan Gaik (1983-89), Ks. Marian Gaj (1989-2003), ks. Józef Dańkowski (2003-2009), ks. Wojciech Wódka (2009-2017), ks. Roman Rataj (2017-2018), ks. Stefan Leśniewski (administrator – 2018), ks. Tomasz Turczyn (od 23 grudnia 2018).

Z parafii pochodzą: ks. Marek Włoch oraz siostry zakonne: s. Ludwika Janina Grzebiela OSFB, s. Feliksa Maria Mencfel CSSF, s. Reginalda Halina Kucia CSSF i s. Beata Jachymska USJK.

Doba Eucharystyczna w parafii przypada na dzień 28 listopada.