Najlepsze życzenia dla wszystkich Parafian i Gości przebywających w rodzinnych stronach w te najważniejsze dla nas chrześcijan Święta Wielkiej Nocy!

“Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.”

Słowami tego starożytnego hymnu chrześcijańskiego śpiewanego w Niedzielę Zmartwychwstania dzielimy się radością Chrystusa Zmartwychwstałego przeżywając Święte Triduum Paschalne i radość Wielkiej Nocy. Chrystus Zmartwychwstał prawdziwie! Bogu niech będą dzięki za wszystkich zaangażowanych w przygotowanie naszego świętowania i za uczestników świętej liturgii – za tych, którzy znaleźli swój czas dla Boga i nie skąpili go dla Tego, który jest Dawcą wszelkich darów i czasu. Bóg zapłać!