Jak co roku nasza parafia w dniu 28 listopada przeżywa tzw. Dobę Eucharystyczną, czyli Adorację Najświętszego Sakramentu według wyznaczonego porządku. W tym roku wypada ona we wtorek.

Nabożeństwo rozpocznie się od Mszy św. o 8.00, a zakończy nabożeństwem eucharystycznym i Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. W trakcie także Msza św. o Najświętszej Eucharystii o godz. 17.00 z homilią. Zapraszam, aby każdy z nas znalazł chwilę, żeby pobyć przy Jezusie i porozmawiać z Bogiem na modlitwie i czuwaniu. Plan adoracji wygląda następująco:

 

8.00 – Msza św. – Wystawienie Najświętszego Sakaramentu

8.30 – 9.30 Koło Żywego Różańca zelatorki Zofii Kobieli

9.30 – 10.30 Koło Żywego Różańca zelatorki Władysławy Kierzek

10.30 – 11.30 Koło Żywego Różańca zelatorki Janiny Owczarek

11.30 – 12.30 Koło Żywego Różańca zelatorki Barbary Badery

12.30 – 13.30 Koło Żywego Różańca zelatorki Marianny Wiskulskiej

13.30 – 14.30 Janinów

14.30 – 15.30 Odcinek

15.30 – 16.30 Dalachów 1 – 151

16.30 – 17.00 Dzieci i Młodzież, kandydaci do Sakramentu

                       Bierzmowania i Bierzmowani

17.00 – Msza św. o Najśw. Eucharystii

18.00 – 19.00 Dalachów 152 – 240

19.00 – 20.00  Dalachów 241- 340

20.00 – 20.45 Dalachów 341- 390

20.45 – Nabożeństwo i błogosławieństwo Eucharystyczne

21.00 – Apel Jasnogórski