Zachęcamy do zapoznania się z planem Liturgii NAJważniejszego dla nas chrześcijan Wielkiego Tygodnia w roku, a szczególnie Triduum Paschalnego.
Zaplanujmy ten święty czas na modlitwę i towarzyszenie duchowe naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi w Jego męce i śmierci, którą podjął za nas, aby nas wybawić od śmierci duchowej, abyśmy mogli po naszej śmierci spędzić z Nim całą wieczność i nie byli potępieni przez nasz brak wiary i obojętność na tak wielką MIŁOŚĆ, którą Bóg Ojciec okazał wraz ze swym Synem i Duchem Świętym.

PLAN ADORACJI
NA TRIDUUM PASCHALNE 2024

WIELKI CZWARTEK
18.00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej (pamiątka ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa, przyjęcie nowych kandydatów do grona Liturgicznej Służby Ołtarza)
Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy do godz. 21.00

ADORACJA PANA JEZUSA W WIELKI PIĄTEK
9.00 – 10.00 Dalachów 1 – 80
10.00 – 11.00 Dalachów 81 – 120
11.00 – 12.00 Dalachów 121 – 160
12.00 – 13.00 Dalachów 161 – 200
13.00 – 14.00 Dalachów 201 – 240
14.00 – 15.00 Dalachów 241 – 300
15.00 Droga Krzyżowa
16.00 – 17.00 Koło Żywego Różańca zel. Władysława Kierzek
17.00 – 18.00 Koło Żywego Różańca zel. Zofia Kobiela
18.00 Liturgia Męki Pańskiej
19.00 – 20.00 Nabożeństwo Gorzkich Żali
20.00 – 21.00 Dalachów 341 – 390
20.15 – 21.00 Adoracja dla młodzieży ze śpiewem

ADORACJA PANA JEZUSA W WIELKĄ SOBOTĘ
8.00 Poświęcenie pokarmów i adoracja
10.00 Poświęcenie pokarmów i adoracja
12.00 Poświęcenie pokarmów i adoracja
13.00 – 14.00 Sprzątanie kościoła
14.00 – 15.00 Odcinek
15.00 – 16.00 Janinów
16.00 – 17.00 Koło Żywego Różańca zel. Janina Owczarek
17.00 – 18.00 Koło Żywego Różańca zel. Barbara Badera
18.00 – 19.00 Koło Żywego Różańca zel. Marianna Wiskulska
20.00 Liturgia Wigilii Paschalnej
z procesją rezurekcyjną

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Msze święte o 8.00, 10.00, 12.00