W dniach 13 – 15 marca 2024 r. odbyły się szkolne rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży naszej Szkoły Podstawowej w Dalachowie.

Poprowadził je w tym roku ks. Daniel Kusa, wikariusz z Częstochowy, który podzielił się z nami prostymi symbolami i wyjaśnił uczniom rzeczywistość wiary i życia duchowego. Dzieci z zaangażowaniem brały udział w rekolekcjach i sądząc po późniejszych wypowiedziach w szkole – wiele zapamiętały, że życie trzeba budować na mocnym fundamencie, którym jest Pan Jezus a swoje sprawy ustawiać tak, żeby to On był NAJważniejszy.